regulamin konkursu jak stworzyć

źródło: http://czaplicka.eu/regulamin-konkurs-facebook/

 

Regulamin konkursu na Facebooku – co się powinno w nim znaleźć?

Postanowienia ogólne

 • kto: organizator oraz koordynator (jeśli np. w Twoim imieniu robi to agencja)
 • gdzie: kraj
 • po co: cel konkursu
 • za co: kto płaci za nagrody
 • kiedy: harmonogram
 • jak: na podstawie regulaminu lub innego dokumentu określającego zasady zabawy

Zasady i przebieg konkursu oraz wyłaniania zwycięzców

 • kto może być uczestnikiem (np. osoby pełnoletnie, które polubią fanpage itd.)
 • wykluczenie (np. członkowie rodzin organizatorów itd.)
 • ile zgłoszeń można przesłać, czy można zwiększyć swoje szanse w jakiś sposób
 • co trzeba zrobić
 • czego nie można robić – zaznacz jak można zostać zdyskwalifikowanym
 • kto wygrywa
 • jak osoby, które wygrały dowiedzą się o wygranej
 • w jaki sposób otrzymają nagrody i jakie warunki muszą spełnić, żeby je otrzymać

Nagrody

 • lista nagród oraz ich wartość z przypisaniem do konkretnego miejsca (np. dla osoby, która wygra nagroda x, dla drugiego miejsca nagroda y…)
 • brak możliwości wymiany nagrody na równowartość pieniężną
 • brak możliwości przenoszenia nagrody na kogoś innego
 • zapis, że uczestnik konkursu odpowiada za dostarczenie stosownych danych (np. adres do wysyłki)

Reklamacje

 • harmonogram (do kiedy można zgłaszać)
 • jak można zgłaszać
 • dokąd kierować reklamacje
 • co powinno być w reklamacji
 • inne ważne informacje

Postanowienia końcowe

 • obowiązek akceptacji regulaminu, jeśli uczestnik chce wziąć udział w zabawie
 • kwestia praw autorskich i naruszania innych praw
 • w kwestiach nieuregulowanych tym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego

Regulamin konkursu na Facebooku jest niezmiernie ważny! Staraj się pisać tak, żeby przeciętna osoba była go w stanie zrozumieć (unikaj żargonu prawniczego i zbyt dużo odniesień technicznych).

Landingpage – teoria

– Jest logiczną kontynuacją reklamy, z której prowadzi
– ma 1 zadanie / cel – np tylko formularz, tylko kontakt telefoniczny, nie jest rozbudowany jak strona www
– sprawdzać w Google Analytics: Odbiorcy / Technologia / rozdzielczość
– prościej = lepiej
– mniej = więcej
– personalizowanie landingpejdźa

Konkluzje z rozmowy kwalifikacyjnej – marketing

– co to jest zdarzenie, poimplementować
– wtyczka do przeglądarki analizująca kod
– power editor – co to jest
– lepiej Google Tag Manager
– Google Tag Assistant
– poczytać o analityce

– pierwsza kampania mailinogowa – jaki temat?

– analityka do mailingu

 http://email-marketing.com.pl/or-ctr-ctor-skroty-wskazniki-i-ich-znaczenie/

KPI – kluczowe wskaźniki efektywności
wskaźniki kpi w emarketingu

Cele marketingowe – prasa

Plan Marketingowy

Cele firmy

http://www.ipo.pl/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=9246

Cele marketingowe przedsiębiorstw

http://www.gration.pl/firma-szkoleniowa-agencja-marketingowa/60-marketing-strategiczny-cele-marketingowe.html

https://www.experto24.pl/firma/marketing-i-komunikacja/jakie-sa-cele-marketingu.html#.V44OnriLTIU

Cele marketingowe: Jak sformułować cele marketingowe?

https://mfiles.pl/pl/index.php/Cele_marketingu

SPRYTNE PYTANIA DO KLIENTÓW NA ETAPIE PRZYGOTOWYWANIA KAMPANII REKLAMOWEJ

SPRYTNE PYTANIA DO KLIENTÓW NA ETAPIE PRZYGOTOWYWANIA KAMPANII REKLAMOWEJ

POZNAĆ OBECNĄ SYTUACJĘ KLIENTA
POZNAĆ POŻĄDANĄ SYTUACJĘ KLIENTA

POZNAĆ OBECNĄ SYTUACJĘ KLIENTA

• Jak reklamują się Państwo online? A jak offline?

• Kim są Państwa główni konkurenci? Czym wyróżnia się Państwa firma?

• Jakie zmiany obserwują Państwo na rynku? Które

trendy/warunki mają największy wpływ na Państwa

działalność?

• Gdzie promują Państwo swoją firmę (online i offline)?
Dlaczego zdecydowali się Państwo na te kanały?

• Jakie są Pana/Pani najważniejsze cele?

* Co jest dla Pana miarą sukcesu?

* Jakie są Państwa cele marketingowe?

* Czy wiedzą Państwo, jak trafia do Państwa większość klientów?

* Jakie są cele Państwa witryny?

* ile kosztuje pozyskanie nowego klienta?

* Kim są Pana klienci?

POZNAĆ POŻĄDANĄ SYTUACJĘ KLIENTA

Jakie są najważniejsze cele firmy na ten rok i jak je Państwo realizują?

• Jak chcą Państwo dalej rozwijać działalność?

• Z jakimi wyzwaniami i przeszkodami będą się Państwo musieli zmierzyć?

• Czy chcą Państwo zwiększyć udział jakiegoś produktu lub jakiejś usługi w przychodach?

Cele indywidualne

• Jakie są Pana/Pani cele na ten kwartał/rok?

• Jakie niezrealizowane dotąd projekty bardzo chciał(a)by Pan/Pani rozwinąć?

Marketing

• Czy wolą Państwo skupić się na pozyskiwaniu czy na utrzymywaniu klientów? Dlaczego?

• Czy są Państwo zadowoleni z obecnego poziomu sprzedaży, czy chcą Państwo ją zwiększyć?

• Czy zadowala Państwa poziom świadomości marki?

 

1. Wymyśl scenariusz

To znakomity sposób na prezentację różnych rozwiązań podczas jednego spotkania. Pamiętaj, że scenariusz musi być prosty, by Twoi klienci mogli go później łatwo sobie powtórzyć. Dobry scenariusz często zawiera następujące elementy:

1 Imperatyw  ->2  Cele klienta – > 3 Konkurencja – > 4 Oferta – > 5 Dalsze kroki

1 – Zacznij od przedstawienia EMOCJONALNEGO powodu, dla którego Twój klient powinien natychmiast podjąć działanie.

2 – Skoncentruj się na celach klienta i przedstaw rozwiązanie jednego z największych wyzwań, które stoją przed jego firmą.

3 – -Nawiąż do konkurencyjnych firm z branży, w której działa Twój klient. Powiedz, że one już stosują takie rozwiązania

marketingowe online i osiągają

4 – Powiedz, co możesz zrobić, by pomóc klientowi (użyj „propozycji”).

5-  Zapytaj klienta o jego zdanie i doprecyzuj plan działania, harmonogramy itd.